Thapanin Activities
 
 

ศิลป์:  การใช้ลวดลายไทยประยุกต์ตามความเป็นไปได้ลงในชิ้นงานโลหะ  รวมทั้งลวดลายเล็ก ๆ ในการเจาะทะลุผิวโลหะ  ผิวสีและการสะท้อนแสงตามสภาพบรรยากาศต่าง ๆ ในแต่ละเวลา  การพิจารณาการใช้  เลือกใช้ผิวชนิดต่าง ๆ จัดวางในมุมของรูปทรงของส่วนต่าง ๆ เพื่อให้มีการหักเหและกระทบของแสงตามเวลาต่าง ๆ ซึ่งสภาพขององค์เจดีย์  จะมีการสะท้อนแสงแตกต่างกันรวมถึงความสวยงามในยามกลางคืนอีกด้วย

สถาปัตยกรรม  :  รูปทรงงดงามอ่อนช้อย  ด้วยความเป็นไปได้ของความซับซ้อนของการออกแบบงานโลหะ  เพื่อให้ได้รูปแบบ รูปทรงสอดคล้องกับงานสถาปัตยกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งการออกแบบช่องเก็บพระบรมธาตุ

วิศวกรรม  :  การใช้เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์การยึดประกอบทั้งหมดเป็นสแตนเลสสตีล  ซึ่งเป็นโลหะไร้สนิม  ที่มีความคงทน ตลอดชั่วอายุการใช้ การออกแบบชิ้นส่วนคำนึงถึงความแข็งแรงรวมถึงการใช้ความรู้ของงานวิศวกรรม การเชื่อมมาตรวจสอบความแข็งแรงด้วย   

 

.
สร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระสารีริกธาตุ
         ด้วย บริษัท ฐาปนินทร์ จำกัด โดยคุณขจรศักดิ์  จิรรัตน์จรัสธร กรรมการผู้จัดการรับเป็น เจ้าภาพในการจัดสร้าง
ยอดพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระสาริริกธาตุ ยอดของเจดีย์ทำด้วยโลหะสแตนเลส สีทองและตกแต่งลวดลายด้วย โลหะสถาปัตยกรรม  ซึ่งแล้วเสร็จและจะขนส่งเพื่อประกอบพิธี
อัญเชิญติดตั้งที่วัดป่าพรหมวิหาร ต.โนนเมือง อ.โนนสังข์
จ.หนองบัวลำภู

 

   

 


 
   
 
 

 

        เป็นการนำความรู้ของงานและวัสดุโลหะสถาปัตยกรรมใหม่  มาทำงานการออกแบประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะ รูปแบบรูปทรงกับสถาปัตยกรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยการใช้ระบบการบริหารการจัดการเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อให้มีความแข็งแรงสวยงาม

   
 

 

 

 

     
Home  l Project  l  History  l  Job  l  Contact us
Valid HTML 4.01 Transitional